HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix

Norrbottens län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kalix och HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix är ett av dem. Norrbottens län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-04-28. Det finns flera olika bolag i Norrbottens län som är ett stort län. Kalix där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix ska trivas.

I Kalix så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix och det finns flera bolag som är det idag i Kalix.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0920-84800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Karl Jörgen -Sandin, Siv Marianne -Stenberg, Karl Olof Patrik -Stenman, Eva Kristina.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix är Johansson, Karl Jörgen som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnqvist, Tore Patrik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Siv Marianne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg, Karl Olof Patrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenman, Eva Kristina som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Olof Robert som är född 1935 och har titeln SuppleantSkott, Lars Svante Magnus som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Rammelberget i Kalix har 716415-8599 som sitt organisationsnummer.