HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix

Norrbottens län

Information

716465-4233 är organisationsnummer för företaget HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Kalix som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix har varit registrerat sedan 1992-03-23 och det finns flera företag i Norrbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix är och det finns flera bolag i Kalix som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix så kan ni göra det på telefon genom 0920-84800 eller genom brev på följande adress:
Hantverkarg. 1 A, 952 34, Kalix

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening Utsikten i Kalix och det är Bodlund, Kent Erling Eugen som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sikström, Outi Maarit som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanberg, Sten Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Annika Elisabet som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Harila, Mona Irene som är född 1967 och har titeln Suppleant, Svanberg, Valborg Katarina som är född 1953 och har titeln Suppleant