Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kalix som är den kommunen där Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening finns. I Kalix så finns det många olika Ekonomisk förening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening har funnits sedan och 2007-09-20 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Torgg. 11, 952 34, Kalix men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0923-10710.

Kalix arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening har idag 769617-1599 som sitt organisationummer.

Föreningens firma tecknas av styrelsen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utveckling av tjänster inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering, personalsocialt arbete, arbetslivspedagogik, arbetsuppdrag av större storlek, kompetensutveckling, samt marknadsföring.

I Bra Arbetsliv i Norrbotten Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Elvy Ann-Sofi som är född 1957 och har titeln VD, Lindvall, Beda Anki som är född 1956 och har titeln Vice VD, Johansson, Elvy Ann-Sofi som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindvall, Beda Anki som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sipola, Kerstin Margareta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, .