Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2

Norrbottens län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kalix som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 finns. I Kalix så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till Lägerg. 5 A, 952 61, Kalix men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0923-10730.

Kalix arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 har idag 798200-0577 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalixhus nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arkivuo, Teija Annikki som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Dedering, Eva Ingrid som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Karl Martin som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Börje som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Silver, Edgard Roland som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Pia Annikki som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotBexelius, Lars Börje som är född 1946 och har titeln Suppleant, Persson, Tord Arnold som är född 1931 och har titeln Suppleant, Sandling, Kjell Roger som är född 1964 och har titeln Suppleant.