Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kalix som är den kommunen där Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag finns. I Kalix så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Myrskatav. 1, 952 31, Kalix men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Kalix arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

Idag är Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag har idag 556012-9958 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Espeling, Jörgen Sven-Erik -Stålnacke, Hans Gunnar är den som för stunden ansvarar för Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag

Bolaget skall försälja, distribuera och producera värmeenergi i Kalix kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Vattenfall Kalix Fjärrvärme Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stålnacke, Hans Gunnar som är född 1960 och har titeln Extern VD, Espeling, Jörgen Sven-Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lind, Karl Walter som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljung, Per Roland som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbäck, Maud Katrina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Romvall, Alf Morgan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Björn Erik Olof som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Filén, Agneta Kristina som är född 1965 och har titeln Suppleant, Lundbäck, Bengt Göran som är född 1946 och har titeln SuppleantRolfs, Felix Valdemar som är född 1939 och har titeln SuppleantÖhrn, Karl Olof som är född 1949 och har titeln RevisorJacobsson, Evy Ada Teresia som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantJohansson, Jan-Åke som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorJohansson, Eskil Emanuel som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.