Kalix Rökeri Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Kalix Rökeri Aktiebolag är ett av många företag som finns i Kalix. Det är nämligen den kommunen som Kalix Rökeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kalix Rökeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Kalix Rökeri Aktiebolag som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1990-05-28. Men sedan 1998-01-01 så har Kalix Rökeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Hantverkarg. 4, 952 34, Kalix. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kalix Rökeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0923-79066.

Kalix arbetar för att företag som Kalix Rökeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kalix Rökeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Norrbottens län.

Bolaget skall bedriva beredning, rökning och försäljning av fisk- och köttprodukter, bedriva partihandel med verktyg, böcker, kläder, tyger, kosmetika, mattor och porslin, bedriva restaurang- och pubrörelse, anordna nöjesarrangemang (dans m.m) samt upplåta lokal för konferenser och dylikt samt även idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kalix Rökeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kalix Rökeri Aktiebolag och det är följande personer, Häggström, Rolf Staffan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Björklund, Alf Arne Erik som är född 1957 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars Erik Allan som är född 1934 och har titeln Suppleant, Lavonen, Kai Rikhard som är född 1953 och har titeln Revisor, Karlsson, Karl Axel Kenneth som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Kalix Rökeri Aktiebolag är 556397-3782.