Sveaskog AB

Norrbottens län

Information

Sveaskog AB hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kalix som är den kommunen där Sveaskog AB finns. I Kalix så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sveaskog AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Sveaskog AB har haft sedan 1999-01-01. Sveaskog AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Sveaskog AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Torgg. 4, 952 34, Kalix men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0950-23150.

Kalix arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

Idag är Sveaskog AB Publikt bolag.

Sveaskog AB har idag 556558-0031 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olofsson, Bo Gunnar -Persson, Hans Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Sveaskog AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk och skogsindustri ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall medverka till att markbyten underlättas såväl genom förvärv som försäljningar och bidra till en ökad konkurrens på virkesmarknaden i avsikt att skapa en bättre virkesförsörjning för köpsågverken och andra aktörer. Bolaget skall i sin verksamhet beakta naturvårdshänsyn, vilt och faunavård. Bolaget skall vidare genom försäljning av mark möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt jord- och skogsbruk särskilt i glesbygd samt därutöver bedriva verksamhet inom området naturbaserad turism i första hand genom upplåtelse av mark och vatten till entreprenör. Verksamheten ska drivas på marknadsmässiga villkor.

I Sveaskog AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olofsson, Bo Gunnar som är född 1955 och har titeln Extern VD, Persson, Hans Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Färnstrand, Eva Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hahn, Bengt Thomas Valdemar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson Hedberg, Kerstin Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Patrik Anders som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotLiffner, Signe Linnéa Christina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindvall, Eva-Lisa Marita som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nordmark Nilsson, Anna-Stina som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Sture Verner som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantRingesten, Mats Georg som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotHärdelin, Hans Alf Staffan som är född 1964 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLarsson, Kurt Lennart Roland som är född 1952 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantCassel, Filip Öiar som är född 1947 och har titeln RevisorEriksson, Göran Mikael som är född 1955 och har titeln RevisorJohansson, Gustav Martin som är född 1967 och har titeln RevisorLundin, Leif Henry som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantRiksrevisionen som är född och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.